Kontakt
Oddíl Třináctka

 725  739 198
(Petr Matouš - vedoucí oddílu)


Facebook – přidejte se!
Ankety

Letos na tábor pojedu...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Základní dokumenty – PLATNÉ PRO TÁBOR 2011!!!:

Pokyny k přihlášení dítěte:

  • Vyplněnou přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře prosím zašlete Hlavnímu vedoucímu tábora poštou (adresa je uvedena v dokumentu Pokyny k přihlášce) co nejdříve, nejpozději do 15.6.2011.
  • Úhradu platby za tábor proveďte převodem na účet, a to nejpozději do 30.6.2011. Při včasné platbě máte nárok na 100,- Kč slevu. Bankovní spojení naleznete v dokumentu Pokyny k přihlášce.
  • Po předchozí domluvě je možné také přihlášku odevzdat osobně některému z táborových pracovníků. Stejně tak je možné po předchozí domluvě uhradit účastnický poplatek za dítě hotově k rukám HVT oproti příjmovému dokladu.
  • V případě zrušení závazné přihlášky z jiného než zdravotního důvodu v termínu kratším než  3 týdny před zahájením tábora, účtuje provozovatel stornopoplatek ve výši 1 000,- Kč.

Při libovolných nejasnostech nás kdykoliv kontaktujte.


Další dokumenty k táboru:

QR Code Business Card