Kontakt
Oddíl Třináctka

 720 689 470
(Karolína Šrámková - vedoucí oddílu)


Facebook – přidejte se!
Ankety

Letos na tábor pojedu...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

oddíl Třináctka

email: info@oddil13.cz

web: www.oddil13.cz

tel: 720 689 470 (Karolína Šrámková – vedoucí oddílu)

143. pionýrská skupina Jana Nerudy

email: cihakova@zsplzenska.educ.cz

telefon: 257318610

: 69057371


 

„Je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod.“


QR Code Business Card