Kontakt
Oddíl Třináctka

 725  739 198
(Petr Matouš - vedoucí oddílu)


Facebook – přidejte se!
Ankety

Letos na tábor pojedu...

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

1. Zkušenost

 • Náš tým vedoucích je sice poměrně mladý, ale každý z nás  jezdí na tábory od útlých dětských let a od hranice dospělosti  se kontinuálně věnuje práci s dětmi v oddíle.
 • Nestavíme na zelené louce – naše kompetence pro táborovou i celoroční činnost jsou mimo jiné formovány předáváním zkušeností od našich rodičů a starších kamarádů, kteří působili v oddíle s více než 30letou historií před námi.

2. Sehranost

 • V nezměněné sestavě (až na fluktuace na jednotlivých pozicích)  vedeme tábory již devátým rokem. Noví instruktoři (a následně vedoucí) se průběžně rekrutují téměř výhradně z řad našich dětí (těch táborových, nikoliv vlastních :-)).

3. Kvalifikace

 • Táboroví vedoucí jsou pro svoji činnost pravidelně proškolováni příslušnými akreditovanými organizacemi. Navíc se v rámci vedení pravidelně školíme navzájem (např. ve zdravovědě, bezpečnosti atd.)
 • Samozřejmostí je přítomnost kvalifikovaného zdravotníka. Kurzem zdravotník zotavovacích akcí mimo to prošli nad rámec svých povinností i další táboroví vedoucí.

4. Pestrost

 • Náš tábor se nezaměřuje na jedinou činnost. V rámci naplánovaného programu si děti zahrají hry zaměřující se na pohybové aktivity, bystrost, paměť, spolupráci či manuální zručnost. Kromě toho nás čekají výlety, večerní ohně, noční hry, olympiáda a mnoho dalšího…

5. Jistota

 • Náš oddíl je součástí 143. Pionýrské skupiny Jana Nerudy, která je zároveň zřizovatelem tábora. Nemusíte se tedy bát, že Vaše dítě posíláte s anonymním a neorganizovaným uskupením lidí, případně že se jedná o tzv. černý tábor.
 • Zaštítění tábora sdružením Pionýr nám dává jistotu zabezpečení běžného táborového provozu a podpory v případě mimořádných událostí. Všichni účastníci tábora jsou automaticky úrazově pojištěni.
 • Tábor je v souladu s vnitřními směrnicemi Pionýra řádně nahlášen na Krajské hygienické stanici, místním obecním úřadě, oddělení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

6. Zázemí

 • Tábor se koná na plně vybavené vlastní táborové základně, která je soustavně již po desetiletí vylepšována a přestavována. Díky tomu je pobyt na táboře pohodlný a bezpečný.
 • Pohodlí a bezpečnost na táboře zajišťujeme vždy v souladu s přírodou – snažíme se maximálně využívat přírodní materiály (při budování základny i samotném táborovém programu) a chovat se ohleduplně nejen k sobě, ale také ke svému okolí. Elektřinu využíváme jen v nejnutnějších případech.

7. Velikost

 • Jsme relativně malý tábor – míváme průměrně 20 – 30 dětí. Díky tomu se jim můžeme mnohem lépe a osobněji věnovat a na táboře vždy vznikne skvělá parta ze všech účastníků (vedoucích i dětí).

8. Nadšení

 • Nadšení je hlavním hnacím motorem naší činnosti – nikdo z vedoucích a instruktorů není za svoji účast na táboře či aktivitách v průběhu roku placený, vše děláme zadarmo a ve svém volném čase.
QR Code Business Card